Logisticon » Technieken » Flotatie

Flotatie

Flotatie technieken worden in de regel gebruikt om onoplosbare verontreinigingen, vetten en oliën uit een vloeistof te verwijderen. Flotatie wordt ook vaak gebruikt om de bij coagulatie gevormde (lichte) vlokken uit de effluentstroom te verwijderen.

Wat is flotatie?

In een flotatie-unit worden microluchtbelletjes ingebracht om stoffen uit het water te verwijderen door middel van flotatie (opdrijving). De verwijdering vindt plaats door kleine luchtbelletjes aan de verontreiniging te laten hechten, waarna deze boven komt drijven. Met een schraper wordt de bovenop de vloeistof drijvende verontreiniging vervolgens afgevoerd. De vorming en verdeling van het water en lucht speelt hierbij een belangrijke rol.

Toepassingen van flotatie

Flotatie technieken worden in de regel gebruikt om onoplosbare verontreinigingen, vetten en oliën uit een vloeistof te verwijderen. Flotatie wordt ook vaak gebruikt om de bij coagulatie gevormde (lichte) vlokken uit de effluentstroom te verwijderen.

Type en uitvoering van flotatie

De keuze welke flotatie unit het meest geschikt is voor het te behandelen water is afhankelijk van de aanwezige stoffen (slibgehalte), het mogelijk vooraf doseren van hulpmiddelen via een pijpflocculator en vanzelfsprekend de gewenste capaciteit. Enkele uitvoeringsvormen van de flotatie- unit beschikken tevens over een lamellenpakket (inwendig) of een zandvang. De flotatie units van Logisticon kunnen in roestvast staal, kunststof (glasvezel versterkt) of staal gecoat uitgevoerd en geleverd worden.

DAF en IAF

Luchtbellen kunnen op verschillende manieren in de vloeistofstroom worden gebracht. Wanneer dit gebeurt door de lucht in een onder druk gebrachte vloeistofstroom op te lossen en in de installatie vrij te laten komen dan spreken we van “dissolved air flotation” ook wel DAF genoemd. Lucht kan ook op een mechanische manier in het water ingebracht worden. We speken dan van “induced air flotation” of IAF. Logisticon past in de meeste gevallen DAF flotatie toe. Als een DAF flotatie gecombineerd wordt met een filtratie wordt dit ook wel DAFF genoemd: Dissolved Air Flotation Filtration.

Hoe ziet flotatie er uit?

Het effect van het opdrijven is hieronder weergegeven. De ontspanning van de in een druktank ingebrachte lucht op de juiste plaats in de flotatie installatie zorgt voor de vorming van belletjes, die de gesuspendeerde verontreinigingen meenemen naar de oppervlakte. De effectiviteit van de techniek is vrij goed in de hand te houden door het variëren van de luchtdosering. Met DAF flotatie is mogelijk om naast zwevende vlokken en vaste stof in sommige gevallen ook emulsies van organische vloeistoffen (olie of vet in water) te scheiden. De flotatie installaties kunnen ook uitgevoerd worden met een lamellenpakket voor die verontreinigingen die te zwaar zijn om de floteren. Er is hiervoor dan een aparte slibafvoer.