Logisticon » Technieken » Ionenwisseling

Ionenwisseling

Bij ionenwisseling worden in het water aanwezige ionen door middel van adsorptie aan een vaste stof (hars, adsorbens) gebonden.

De uit het water te verwijderen ionen kunnen worden uitgewisseld met op de hars aanwezige ionen (bijv. ontharding door calcium uit te wisselen tegen natriumionen), of kunnen volledig door het hars worden verwijderd zonder enige uitwisseling (t.b.v. productie demiwater). Zo zijn er tal van harsen op de markt verkrijgbaar die elk hun eigen specifieke eigenschappen hebben.

Als de ionenwisselaar verzadigd is met uitgewisselde/verwijderde ionen, worden de ionen met een regeneratiemiddel, meestal een zuur of een base, van de ionenwisselaar verwijderd.

Bij ionenwisselaars kan onderscheid gemaakt worden tussen kation- en anionwisselaars. De kationwisse-laars binden de positieve ionen en de anionwisselaars zijn in staat om de negatieve ionen te binden. Daarnaast kan er sprake zijn van mengbedsystemen waarin zowel kation- als anionharsen aanwezig zijn.  

Ionenwisselaar

Voor het toepassen van een ionenwisselaar worden vaten (filterketels) toegepast die gevuld kunnen worden met korrelshars. De vaten zijn aan boven en onderzijde voorzien van strainers om te voorkomen dat hars uitspoelt. De exacte uitvoering van de ionenwisselaar is afhankelijk van de toepassing: enkellaags ionenwisselaar (kat- of anionhars) danwel dubbellaags (mengbed - kat- en anionhars / sterk en zwak). Daarnaast wordt een ionenwisselaar voorzien van een regeneratiestation (zout, zuur en/of base).
   
De vaten van de ionenwisselaars zijn zowel in kunststof als (gecoat)staal verkrijgbaar. Tot circa 50 m³/h kan kunststof worden toegepast; daarboven vaak staal.

Op de markt zijn tal van harsen beschikbaar die allemaal hun specifieke eigenschappen hebben. Wij willen voor u graag uitzoeken welke type hars u het beste kan gebruiken en hoe uw installatie opgebouwd dient te worden.