Logisticon » Technieken » Lamellen separator

Lamellenseparator / afscheider

Gebruik

Lamellenseparatoren , lamellenbezinkers of lamellenafscheiders worden ingezet om vaste deeltjes af te scheiden van een waterstroom. Deze deeltjes zullen door hun afmeting en gewicht kunnen bezinken.  In de lamellenseparator is een schuingeplaatste platenpakket voorzien om een laminaire, gelijkmatige stroming van het water te bevorderen en het bezinkbare oppervlakte door de lamellen enorm te vergroten. Vaste deeltjes bezinken en worden opgevangen in de trechters onder het schuine platenpakket (lamellen). Via een pneumatisch bediende klep wordt het verzamelde slib op vaste tijdstippen verwijderd.  Voor een efficiënte verwijdering van het slib is de lamellenbezinker van een “schiettank” voorzien.

Uitvoering

De separatoren zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen waarbij de volgende aspecten een rol spelen:

 • capaciteit
 • benodigd geprojecteerd bezink oppervlak (volgend uit toe te passen oppervlakte belasting)
 • opstellen lamellen in mee- dan wel tegenstroom
 • uitvoering staal gecoat of roestvast staal (kunststof ook mogelijk op aanvraag)
 • hart op hart afstand lamellen (standaard 55mm)

De standaarden die Logisticon heeft ontwikkeld voor de verhuur zijn gebaseerd op een tegenstroom uitvoering met diverse geprojecteerde oppervlakten van 12 tot 90 m². (bij een plaat afstand van 55mm) Mocht een andere uitvoering gewenst zijn dan kunnen wij dat voor u in gezamenlijk overleg realiseren.

Het toepassen van een pijpflocculator (in combinatie met coagulant, flocculant dosering) of mengtank(s) behoren ook tot de mogelijkheden.

Voordelen

 • Compacte installatie
 • Kleine voetprint
 • Hoge efficiency
 • Geen bewegende delen

Toepassing

 • Afvalwaterzuivering voor verwijdering van zwevende stof
 • Afvalwaterzuivering voor verwijdering van zware metalen
 • Verwijdering uit (afval) water van organische verontreinigingen in combinatie met vlokvorming
 • Verwijdering uit (afval) water van anorganische verontreinigingen in combinatie met vlokvorming
 • Behandeling van oppervlakte water
 • Behandeling van spoelwater van zandfiltratie zoals bij ontijzering.
 • Nabehandeling van tertiair afvalwater
 • Voorbehandeling voor een (biologische) afvalwaterzuivering