Logisticon » Technieken » Membraanfiltratie

Membraanfiltratie

Membraanfiltratie is een proces waarbij stoffen uit het water worden gehaald door middel van scheiding op basis van deeltjesgrootte en drukverschil.

Door het toepassen van een specifiek membraan (semipermeabel materiaal) met een specifieke poriegrootte kan de gewenste scheiding worden verkregen.

We onderscheiden de volgende membraanfiltraties

  • Microfiltratie (MF): poriegroote van 10 micrometer tot 100 nm (benodige druk 0,1 - 2,5 bar) - verwijdert alleen onopgeloste deeltjes;
  • Ultrafiltratie (UF) : poriegrootte van 100 tot 10 nm (benodige druk 0,5 - 2,5 bar) - verwijdert zowel onopgeloste deeltjes als hoog moleculaire stoffen;
  • Nanofiltratie (NF): poriegrootte < 10-1 nm (benodigde druk 5 - 15 bar) - verwijdert microverontreinigingen en meer-waardige ionen (opgeloste stoffen);
  • Reverse osmose / omgekeerde osmose (reverse osmose RO, hyperfiltratie): < 1nm: we spreken hier eigenlijk niet meer van poriegrootte (benodigde druk 10 - 70 bar) - verwijdert microverontreinigingen en zowel meerwaardige als enkelvoudige ionen (opgeloste zouten). Echter gassen en laag moleculaire stoffen kunnen hier nog (deels) door heen gaan.

 
Membraanfiltratie wordt zowel toegepast in de behandeling van grondwater, afvalwater, proceswater, drinkwater als ook oppervlaktewater. Enkele aspecten die van belang zijn bij het ontwerp en het optimaal kunnen bedrijven van een membraanfiltratie installatie, zijn:

  • Juiste keuze membranen in relatie tot kwaliteit van de bron en gewenste eindkwaliteit (garantie);
  • Aandacht voor een mogelijk noodzakelijke voor- en nabehandeling;
  • Reinigingsmethodiek membranen (spoelfrequentie, chemicaliën,etc.);
  • Toepassen chemicaliëndosering ter voorkoming van (bio)fouling, scaling, etc.

Als u meer wilt weten over membraanfiltratie, de toepassingsmogelijkheden en de bedrijfsvoering, neem dan gerust contact met ons op via telefoon 0184-608260 of via het contact formulier op deze website

Bijgaand overzicht geeft een vergelijking van membraan technieken