Logisticon » Technieken » Ontijzering en ontmanganing

Ontijzering en ontmanganing

In grondwater komt ijzer van nature voor in opgeloste toestand in de tweewaardige vorm als Fe2+ en Fe(OH)+. De driewaardige vorm komt in water voor in de colloïdale vorm als ijzer(III)-hydrixide.

De verwijdering van ijzer uit water, ofwel ontijzering gebeurt meestal via beluchting en filtratie. Andere oxidatie methoden zoals gebruik van actief chloor behoort ook tot de mogelijkheden, maar vanwege de grote hoeveelheden die hiervoor nodig zijn is dit duur. Het gevormde Fe(OH)3 kan als bruin neerslag in een zandfilter worden afgevangen.

Voor een goed verloop van de ijzeroxidatie is een juiste pH nodig. De ontijzering wordt versneld (gekatalyseerd) door de aanwezigheid van reeds gevormde ijzerhydroxide dat al op het zandfilter aanwezig is. Daarom is het van belang rekening te houden bij het opstarten van een filter dat de ontijzering niet altijd snel en direct volledig tot stand komt. Dit heet de inlooptijd van een filter.

Als er ook nog mangaan aanwezig is in het water wordt dit pas verwijderd nadat (bijna) alle ijzer verwijderd is. De mangaanverwijdering/ ontmanganingsproces is complex en loopt via de vorming van Mn3O4 (als katalysator) naar MnO2.  Door toevoegen van een mangaanoxide kan het proces versneld of verbeterd worden, maar dit zal niet altijd een langdurig effect kunnen hebben.

De aanwezigheid van Methaan en Ammonium in het grondwater heeft een verstorende werking.

Bij bouwwerkzaamheden in de grond kan grondwater vrijkomen. Dit zogenaamde bemalingswater bevat vaak ijzer en mangaan en wordt vaak geloosd op oppervlaktewater. Dit zal eerst verwijderd moeten worden om aan de lozingseisen te kunnen blijven voldoen. Hiervoor zijn ook mobiele waterzuiveringen te huur bij Logisticon Verhuur.

Voor optimalisatie of verbetering van uw eigen ontijzering of mangaanverwijdering kunt u gerust contact opnemen met een van onze specialisten.