Logisticon » Technieken » Persluchtinjectie

Persluchtinjectie en bodemluchtextractie units

In-situ techniek

Voor het stimuleren van de biologische activiteit in de bodem biedt Logisticon persluchtinjectie- en bodemlucht-extractiesystemen. Dit soort units worden veelal ingebouwd in containers en zijn meestal maatwerk, toegesneden op de specifieke eisen van het saneringsplan.

Persluchtinjectie

Persluchtinjectie wordt als zogenaamde in-situ techniek vrijwel in elke situatie gecombineerd met bodemluchtonttrekking. Deze wijze van beluchten stimuleert de biologische activiteit in de bodem en zorgt tevens voor een beperkt stripeffect.

Bodemluchtextractie

Bodemluchtextractie is een veel gebruikte aanvullende in-situ techniek bij bodemsaneringen. Door middel van bodemluchtextractie worden de in de bodem aanwezige vluchtige verbindingen gemobiliseerd. De verontreinigingsconcentraties in de onttrokken lucht kunnen bij aanvang zeer hoog zijn. Bij toepassing van een bodemluchtextractieunit is daarom veelal het gebruik van luchtfilters noodzakelijk.