Logisticon » Technieken » Precipitatie

Precipitatie

Bij precipitatie worden aan het water chemicaliƫn toegevoegd met als doel om bindingen tussen ionen te realiseren, die hierdoor onoplosbaar worden en als zondanig een neerslag vormen.

Deze neerslag kan vervolgens door bezinking, zandfiltratie, etc. verwijderd worden.

Precipitatie wordt meestal toegepast voor de verwijdering van zware metalen. De chemicalie die hiervoor vaak wordt toegepast is een base (bijvoorbeeld natronloog) waardoor de pH verhoogd wordt.

De metalen vormen ten gevolge van deze dosering een hydroxideverbinding en slaan als zodanig neer. Logisticon heeft deze techniek van oudsher in veel milieutechnische installaties toegepast (sanering van met metalen verontreinigd grondwater). Maar deze techniek wordt ook toegepast bij de productie van proceswater en de behandeling van afvalwater.