Logisticon » Technieken » Striptorens

Striptorens

Striptorens worden gebruikt voor het verwijderen van vluchtige aromatische koolwaterstoffen (b.v. benzeen, tolueen en xyleen) of vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (b.v. per en tri) uit water.

De Logisticon striptorens zijn van het zogenoemde tegenstroomtype. Het water wordt hierbij boven in de kolom gepompt. Onder in de kolom wordt lucht geblazen. De vluchtige componenten verplaatsen zich van de waterfase naar de luchtfase. Bij een goede dimensionering van striptorens kan een rendement behaald worden van meer dan 99%. Vaak is een nabehandeling van de vrijgekomen lucht noodzakelijk. In de praktijk wordt hiervoor gebruik gemaakt van luchtzijdige actieve koolfilters (LAKF) of biologische luchtfilters.

Uitvoering

De striptoren wordt vervaardigd uit gecoat staal of uit kunststof en bestaat normaal uit twee delen: het voetstuk met ventilator en de kolom met vulling. Op de kolom is een demontabel kunststof deksel met druppelvanger gemonteerd. De maximale hoogte van onze striptoren is ca. 8,3 meter. Onder in de kolom is een rooster bevestigd waarboven zich de vulling bevindt. In het voetstuk (wateren pompbuffer) is een hoog niveauschakeling aangebracht. Andere voorzieningen zijn: een RVS-waterverdeelsysteem (demontabel uitgevoerd), een inspectieluik, een steun boven aan de kolom en onder aan het frame ten behoeve van horizontaal transport, hijsogen, een water- en luchtleiding die zijn gemonteerd langs de striptoren, een peilglas voor de controle van het waterniveau in het voetstuk, een kooiladder, een ventilator met werkschakelaar in een geluiddempende omkasting en optioneel bliksemafleiding langs de toren. Voor de influent- en effluentaansluitingen zijn DIN-flenzen gemonteerd. Verder zijn er een monsternamepunt en een aftappunt aangebracht.
 
Als er nabehandeling van lucht nodig is kan de striptoren aangesloten worden op een biologisch filter of een luchtzijdig actief koolfilter (LAKF).
 
Logisticon vervaardigt deze striptorens en kunnen gehuurd of gekocht worden. Afhankelijk van de te behandelen capaciteit in combinatie met de te verwijderen stof(fen), verwijderingsrendement en het vulmateriaal van de striptoren (bijvoorbeeld PAL ringen) worden de diameter en hoogte van de striptoren bepaald. Logisticon rekent graag voor u het benodigde ontwerp uit. De kleinere diameter striptorens - tot 630 mm - worden in kunststof uitgevoerd, groter dan 630 mm in staal, gecoat. Naast de striptorens (overdruk door inblazen lucht) beschikt Logisticon tevens over vacuümontgassers (strippen onder vacuum, onderdruk).