Print deze pagina
ZOEKEN   
  
Logisticon   Waterbehandeling

Verkoop &  Verhuur 

VERKOOP
VERHUUR
Logisticon Waterbehandeling ontwerpt en bouwt in eigen fabriek complete waterzuiveringsinstallaties. Bijvoorbeeld voor de bereiding van drinkwater en proceswater, maar ook voor zuivering van communaal en industrieel afvalwater. Ook in de milieutechniek zijn wij werkzaam op het gebied van grondwaterzuivering en -sanering. Bekende technieken die door Logisticon worden toegepast zijn onder meer filtratie over zand en actieve kool, DAF flotatie, lamellen separatoren, MBR, UF en NF en natuurlijk RO.
 
 
Logisticon Verhuur is Europa’s grootste verhuurder van waterzuivering- en behandelingscomponenten.
Overal in Europa treft u de zuiveringscomponenten van Logisticon Verhuur aan. Denkt u hierbij aan zandfilters, actiefkool filters, striptorens, pompen, bufferbakken, lamellen separatoren, beluchters, biorotoren, ionenwisselaars en membraansystemen. Veel installaties worden gebruikt voor het ontijzeren of saneren van vervuild grondwater, maar ook voor tijdelijke oplossingen van afvalwaterzuiveringen en proceswater-bereiding.
In de industrie heeft water veel toepassingsgebieden. De benodigde kwaliteit van het proceswater dient bij voorkeur afgestemd te worden op de daadwerkelijke functie waarvoor het gebruikt wordt. Elk afvalwater is uniek! Geen enkel water komt in zoveel samenstellingen voor als afvalwater. Milieutechniek onderscheidt grondwatersanering en ontijzering
     
Wilt u eerst meer weten over mogelijke waterbehandelingtechnieken en rendementen van zuiveringen, dan adviseren wij u eerst een pilot installatie te huren, om uzelf te overtuigen van de werking en resultaten. Hierbij is een pilot in sommige gevallen zelfs een full-scale installatie.
Graag adviseren wij u omtrent uw mogelijkheden.
 
Ook voor onderzoek en pilot installaties kunt u bij ons installaties huren. 
 
  

Klik hier voor het Nieuws  
Blader met Flash, of bekijk onze folder 2014 in PDF Croda kiest voor
duurzaamheid
Lees meer over ondergrondse RO