preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken

DynaDisc-filter met verbetert effluent

PERSBERICHT NIEUWS
Logisticon realiseert eerste DynaDisc-filter voor verbetering van effluent RWZI Deventer 
 
In opdracht van Waterschap Groot Salland heeft de combinatie Logisticon Water Treatment b.v./ Pannekoek GWW de opdracht ontvangen voor de levering van een effluentbehandelingsinstallatie op de locatie RWZI Deventer te Deventer van Waterschap Groot Salland. Er is hier voor een DynaDisc-filter van de firma Nordic Water Benelux BV gekozen.

De DynaDisc-installatie betreft een effluentpolijstingstap met als doel het CZV-gehalte te verlagen en totaal per jaar 19.700 kg CZV te verwijderen. Door middel van speciaal filterdoek die de zwevende stof verwijderd, wordt deze CZV-verlaging gerealiseerd.
Dynadisc
In het afvalwaterakkoord dat tussen de gemeente Deventer (GD) en het Waterschap Groot Salland (WGS) is gesloten, verbinden beide partijen zich aan de afspraak om een effluentfilter te realiseren op de RWZI Deventer met als doel deze eerdergenoemde CZV-verwijdering te realiseren. De GD treedt op als opdrachtgever en draagt de projectleiding voor de realisatie van het filter alsmede het beheer en onderhoud na ingebruikname van het filter over aan het WGS.

Het DynaDisc-filter op de RWZI Deventer betreft een unit die in een betonnen bak wordt geplaatst. Het water, afkomstig van de nabezinkers, wordt via een buffer verpompt naar het inlaatkanaal voor het DynaDisc-filter. Het water wordt in de rotor drum geleid en stroomt gravitair door de openingen in de filter discs en passeert door het filterdoek op de zijkanten van de discs.
Zwevende delen worden gescheiden en verzamelen zich aan de binnenzijde van het filterdoek. Het effluent van de DynaDisc-installatie wordt gravitair afgevoerd naar de IJssel. Zodra het waterniveau aan de binnenzijde van de filter rotor stijgt tot een vooraf ingestelde waarde, zal de filter rotor gaan draaien en het spoelen van de discs worden gestart. Het hogedruk sproeisysteem verwijdert de verzamelde zwevende stof via de vuilafvoer in het filter. De zwevende delen worden vervolgens verwijderd via de vuilwater afvoerpijp. De discs zijn in bedrijf voor circa 60 % ondergedompeld en het effluentniveau wordt op niveau gehouden door de niveautank.
Dynadisc_plaatsing_Medium
De civiele werkzaamheden worden uitgevoerd door Pannekoek GWW en het ontwerp met de werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden door Logisticon Water Treatment b.v.
De unit is geplaatst op 3 mei 2010 en naar verwachting operationeel medio 2010.

Voor meer informatie:
Logisticon Water Treatment b.v.
www.logisticon.com  P.J. van Staveren
www.nordicwater.nl  R. Piepers
www.pannekoekgww.nl  W. van Ee  
WaterForum Online