preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken
Milieutechniek technieken

Technieken

Op basis van de grondwaterkwaliteit bepalen wij samen met u de benodigde technieken om het water te zuiveren. Hierbij worden tevens biologische technieken (bijv. biologische insitu sanering van gechloreerde koolwaterstoffen), membraanfiltratietechnieken en combinaties ervan meegenomen. De zuivering van vervuild grondwater is een activiteit waarop veel wettelijke milieuregels van toepassing zijn. Wij zorgen er voor dat u aan die regels voldoet en dat u op economisch verantwoorde wijze uw grondwater saneert en als zodanig bijdraagt aan het milieu. bedrijfsprofiel_image3