preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken
olie-waterscheiders

Olie / Waterscheiders

Oliewaterscheiders worden gebruikt voor het verwijderen van niet geëmulgeerde oliën. Door het plaatsen van een aantal stromingsschotten in de oliewater-scheiders ontstaat er een drijflaag. Omdat de oliewaterscheider meestal de eerste zuiveringsstap na de onttrekking is, is deze standaard uitgevoerd met een zandvangvoorziening. Hierdoor worden grove bezinkbare delen direct opgevangen. Het verwijderingsrendement is sterk afhankelijk van de influentconcentraties.

De afmetingen van de standaard olie-waterafscheiders zijn gelijk aan die van onze standaard bufferbakken.
oliewaterscheider