preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken
pijpflocculatoren

Pijpflocculatoren

Een pijpflocculator zorgt voor een effectieve menging, waarbij zowel de verblijftijd van het water als de afgegeven mengenergie over het traject constant is (propstroming). De deeltjes in het water en de te doseren chemicaliën (coagulant, flocculant, etc.) ondergaan op deze manier een gelijke behandeling waardoor het effluent van de pijpflocculator van constante kwaliteit is (vlokgrootte, etc.).

Het toepassen van een pijpflocculator heeft als grote voordeel dat geen mengers (apparatuur) nodig zijn en een minimaal ruimtebeslag t.o.v. een coagulatie- en flocculatietank.
pijpflocculator
Het doseren van een coagulant vindt aan het begin van de flocculator plaats. Na x tijd (benodigd voor stabiliseren lading deeltjes) wordt verderop in de pijpflocculator een flocculant gedoseerd. De optimale locatie (injectiepunt) dient op labschaal onderzocht te worden (bekerglasproef). De pijpflocculator wordt uitgevoerd met monstername punten en optioneel met een pH-meter, in geval ook pH-correctie wordt uitgevoerd.