preload preload preload preload preload preload
 
 
 
Zoeken
Pilot Toepassingen en voorbeelden

Toepassingen en voorbeelden

Logisticon Waterbehandeling uit Groot-Ammers beschikt over een grote vloot van diverse mobiele pilot- en demonstratie-units welke op specificatie (samen) gebouwd en verkocht of op huurbasis ingezet kunnen worden. De vaak zeer compleet uitgeruste installaties zijn er in diverse capaciteiten en uitvoeringen.
 

Onderzoek naar mogelijkheden van afvalwaterzuivering van diverse technieken voor de Kader Richtlijn Water (KRW) voor o.a. hoogheemraadschappen en waterschappen (defosfatering en/of denitrificatie). Complete installatie van continue (DynaSand) en discontinue filters met pompen, buffers, doseringen, meet- en regelapparatuur, etc.
filter

Proceswater uit oppervlaktewater met behulp van UF (ultrafiltratie) membranen ten behoeve van een onderzoeksinstituut.
ultrafiltratie

UF/RO (ultrafiltratie en omgekeerde osmose) membraancombinatie voor proceswaterhergebruik
RO_UF_combinatie

Afvalwaterhergebruik met UF (ultrafiltratie) membraaninstallaties inclusief afstandsbesturing en datalogging
Schema_besturing ultrafiltratie2

Oppervlaktewaterbehandeling met (Puron) dompelmembranen
dompelmembranen

Dimensionering proeven met lamellenseparatie ten behoeve van de verwijdering van zware metalen uit grondwater
lamellenseparator

DAF-(flotatie)installatie op afvalwater bij een chemisch bedrijf
floatation

Flocculatie en bezinking voor onderzoek op grondwater, vervuild met diverse zware metalen, ingebouwd in 20ft containers
bezink_flocculatie

Toepassing van omgekeerde osmose ten behoeve van drinkwaterbereiding door onderzoeksinstituut
RO

Intensieve beluchting van RO permeaat met een plaatluchter voor een voedingsmiddelenbedrijf
beluchter_plaat

Flotatie van afvalwater bij een voedingsmiddelenbedrijf
flotatie_pilot

Onderzoek van diverse technieken bij de behandeling van vervuild grondwater met o.a. zand- en actiefkoolfiltratie, flocculatie en bezinking, slibindikking met een kamerfilterpers
filterperskamer

Actiefkoolfiltratie bij RWZI Biest Houtakker
Actieve_kool_filtratie_bij_RWZI_BiestHoutakker2 Actieve_kool_filtratie_bij_RWZI_BiestHoutakker

Actiefkoolfiltratie bij RWZI Ooijen
RWZI_Ooijen_Aktiefkool_filtratie

Actiefkoolfiltratie bij RWZI Hoek van Holland
RWZI_HoekvHolland_Aktieve_kool_filtratie

Actiefkoolfiltratie bij RWZI Nijmegen
RWZI_Nijmegen_aktieve_kool_filtratie