Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Case studies
Case studies

Logisticon heeft al jaren lange ervaring in het oplossen van verschillende waterbehandelingsvraagstukken. 
Klik op de case studies hieronder en ontdek de verhalen en ervaringen binnen verschillende projecten. 

Kunt u geen vergelijkbare case study vinden voor uw probleem of heeft u vragen, neem dan contact op.
De waterprofessionals van Logisticon staan u graag te woord.

Bekijk alle case studies

Logisticon biedt oplossingen wereldwijd

Sector:
Land:
Oplossing:
Zoektermen
Drinkwater verzekerd tijdens uitbreiding drinkwaterstation
Een groot utiliteitsbedrijf in Zwitserland moest haar drinkwaterstations moderniseren en uitbreiden. Tijdens de afbraak van de huidige infrastructuur en de bouw van het nieuwe station moest een tijdelijke installatie geplaatst worden.
Deminwater productie chemische industrie
Bij een Nederlandse chemie producent is gedemineraliseerd water een essentieel onderdeel van het productie proces. Om kosten te besparen wilde men zelf  gedemineraliseerd water produceren in plaats van het in te kopen bij een utility leverancier.
Zoet water gebrek op Mallorca duurzaam opgelost
Op Mallorca ontstond bij de golfbaan een gebrek aan zoet water door zoutintrusie voor de beregening van het gras. Met te verzilt beregeningswater zou het gras van de baan en greens mogelijk geel worden.
Voorbehandeling Portugees drinkwaterproductie faciliteit: troebelheid verwijdering rivierwater
Een Portugees water bedrijf verantwoordelijk voor het bedrijven en onderhouden van stedelijke watervoorzieningen, werd tijdens het zomer seizoen geconfronteerd met sterk toegenomen troebelheid
Behandeling van PFAS verontreinigd afvalwater
Doordat het afvalwater verontreinigd was met PFAS en dit vanwege gezondheids- en milieuproblemen niet meer geloosd mocht  worden, dreigde de fabriek van een  Nederlandse chemie producent gesloten te worden.
Mobiele drinkwaterproductie tijdens ombouw en herstelwerkzaamheden verouderde plant
Een verouderde drinkwater productieplant diende gerenoveerd en gemoderniseerd worden. Tijdens de werkzaamheden moest een tijdelijke voorziening de drinkwater productie overnemen.
Verwerking van afvalwater met hoog chloride gehalte met lozingslimiet zorgt ervoor dat productieverlies voorkomen werd
Een Nederlands bedrijf dat garnalen verwerkt werd geconfronteerd met een te hoog chloride gehalte in hun afvalwater. Om productie verlies te voorkomen werd de klant verplicht het afvalwater af te voeren
Proceswater productie Franse staalproducent
Een Franse staal producent maakte gebruik van een oude en gedecentraliseerde proceswater plant. Ten tijde van slecht weer was de troebelheid van het voedingswater (oppervlakte water) te hoog en werd om problemen te voorkomen omgeschakeld naar drinkwater.
Afvalwaterzuivering tijdens opstart en opschaling afvalverwerker
Een Frans recycle bedrijf dat gechloreerde koolwaterstoffen verwerkt werd tijdens het opstarten van een scale-up geconfronteerd met een hoge concentraties aan TSS in het afvalwater. Om productie voort te zetten moest worden voldaan aan de lozingseisen.
Ijzer, mangaan en sulfaat verwijdering tijdens grondwatersanering op locatie farmaceut
Om de productielocatie van een Belgisch farmaceutisch bedrijf uit te kunnen breiden dient er een sanering uitgevoerd te worden. Het water dat hierbij vrijkomt heeft een te hoog gehalte aan sulfaat, ijzer en mangaan en kan daarom niet worden geloosd.
Afvalwater hergebruik verminderd druk op Engels drinkwaternet
Bij de grootste kaas producent in het United Kingdom was er tijdens droge perioden een tekort aan drinkwater voor de kaasproductie. Hierdoor was het idee ontstaan om afval water te gaan hergebruiken.
In strijd met waterschaarste: Hergebruik van gezuiverd communaal afvalwater
Een Nederlands waterbedrijf produceert drink- en proces water. In Europa speelt waterschaarste een steeds grotere rol en daarom wordt er door deze producent onderzocht of er huishoudelijk- en industrieel afvalwater hergebruikt kan worden als proces water.
900 m3/h drinkwater productie tijdens onderhouds- en renoveringswerkzaamheden
Door gebruik te maken van de mobiele huuroplossing van Logisticon Verhuur kan de helft van de gehele drinkwater productie installatie ge-bypassed worden en kan de ombouw met meer dan een jaar verkort worden
COD verlaging effluent zorgt voor het behalen van lozingslimieten en levert grote kostenbesparing op
Een Duitse klant welke plantaardige voedingsmiddelen produceert heeft een afvalwater volume van 20.000 m³ per maand waarvan het gehalte aan verontreinigingen (COD) te hoog is. Hierdoor zijn er enerzijds hoge kosten en anderzijds is er risico voor boetes al
Snelle levering van een mobiele afvalwaterzuivering zorgt voor het voorkomen van een shutdown
Een Engelse klant welke plantaardige oliën bewerkt en verpakt werd geconfronteerd met een groot probleem. De externe afvalverwerker verlengde haar contract niet en zonder oplossing  voor de afvalwaterbehandeling kwam de productie in gevaar door een mogelij
Verwijdering van deeltjes en zware metalen uit afvalwater
Een chemische plant in Rotterdam welke plastic halffabricaten produceert ondervond problemen door de veranderde samenstelling van het afvalwater. De problemen werden veroorzaakt door TSS en zware metalen welke regelmatig hoger waren dan de lozingslimieten.
Verwijdering van gechloreerde koolwaterstoffen bij sanering voor de bouw van een Kopenhaags metrostation
Kopenhagen werkt de laatste jaren hard aan een verdubbeling van het metronetwerk. Tijdens de aanleg van een nieuw station bleek het grondwater te zijn vervuild met gechloreerde koolwaterstoffen. De slibstroom die vrijkwam bij het boren van de betonnen pij
Van pilot naar full-schale: Extra effluent polishing door striktere lozingseisen
Bij een producent van grondstoffen voor de chemische industrie werden de lozingseisen strenger. De bestaande afvalzuivering voldeed hier niet aan en als noodoplossing waren actiefkoolfilters geïnstalleerd. Door de beperkte stand tijd van deze koolfilters
Koolwaterstoffen verwijdering vervuild grondwater
Bij een sanerings project in Nanterre Frankrijk diende de vervuilde grond gezuiverd te worden van koolwaterstoffen, bestaande uit benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen (BTEX) en olie
Tijdelijke extra afvalwaterzuivering zorgde voor verhoogde productiecapaciteit
Bij een Nederlandse producent van friet werd de productie capaciteit verhoogd waardoor tevens de afvalwaterzuivering een hoger volume afvalwater te behandelen kreeg. Om mogelijk productie verlies te voorkomen, diende er een snel een tijdelijk oplossing te
Pilot test voorbehandeling biologische afvalwaterzuivering
Bij een Nederlandse producent van patat en andere aardappelproducten verstoorde vet afkomstig uit de productie, de biologische afvalwaterzuivering.
Deeltjes verwijdering verontreinigd grondwater
Tijdens de bouw van een metrolijn in Parijs mocht het vrijgekomen grondwater niet meer geloosd worden door overschrijdingen
Effluent polishing industrieel afvalwater
Als oplossing voor dit probleem was zandfiltratie de meest geschikte oplossing. Na uitvoeren van diverse pilot testen werd een optimale instelling gevonden voor een betrouwbare zandfiltratie
Ontijzering van grondwater
Als oplossing voor dit probleem diende het grondwater te worden ontdaan van ijzer. Hiervoor heeft Logisticon een installatie geleverd welke het gehalte ijzer in het grondwater omlaag kon brengen
Proceswater productie Franse producent van onder andere kunstmesten
Logisticon leverde een ultrafiltratie installatie waarmee het inkomende afvalwater kon worden gezuiverd. Hiermee kon de de-carbonisatie installatie worden gebypassed en verminderde de hoeveelheid ijzer en zwevende delen in het water.
Drinkwater productie Brazilië
Logisticon leverde verschillende, modulaire, ultrafiltratie containers aan om de drinkwaterproductie ter plekke te verhogen.
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.