Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Striptorens
Striptorens

Striptorens worden gebruikt voor het verwijderen van vluchtige aromatische koolwaterstoffen (b.v. benzeen, tolueen en xyleen) of vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (b.v. per en tri) uit een waterstroom.

De striptorens van Logisticon zijn van het zogenoemde tegenstroomtype. Het water wordt hierbij boven in de kolom van de striptoren gepompt. Onder in de kolom wordt lucht geblazen. De vluchtige componenten verplaatsen zich van de waterfase naar de luchtfase. Bij een goede dimensionering van striptorens kan een rendement behaald worden van meer dan 99%. Vaak is een nabehandeling van de vrijgekomen lucht noodzakelijk. In de praktijk wordt hiervoor gebruik gemaakt van luchtzijdige actieve koolfilters (LAKF) of biologische luchtfilters.

MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.