Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Technologieën
Technologieën
Ga direct naar: inDENSE®

inDENSE®

Beschikbaar voor: Sales Rental Service

De inDENSE®-technologie maakt gebruik van gravimetrische slibselectie op conventionele actiefslibsystemen en verhoogt hiermee de doorvoer, verbetert de bezinkingssnelheid en bevordert verbeterde biologische fosforverwijdering (EBPR). Door continu de zwaardere slibfractie te selecteren, wordt de bezinkbaarheid verbeterd, wat resulteert in een lagere slibvolume-index en stabiele prestaties zonder voorjaarspieken. 

Het merk 'inDENSE' staat voor 'Procesintensificatie door verdichte biomassa'. Met inDENSE® wordt de slibvolume-index blijvend verlaagd, waardoor de hydraulische capaciteit van de zuivering aanzienlijk toeneemt. Het systeem maakt gebruik van hydrocyclonen om slibaggregaten met hogere dichtheid te selecteren en scheiden, terwijl de lichte slibfractie wordt afgevoerd voor slibverwerking. De onderstroom bevat biomassa met een hogere dichtheid die optimaal gedijen onder zuurstofloze omstandigheden.

De hydrocyclonen worden gevoed met retourslib, waarbij 15-20% van de toevoerstroom wordt gerecycled naar het behandelingsproces. Biologische selectie wordt ondersteund door deze fysische selectie in een aangewezen selectorzone. Dit efficiënte proces maakt intensiever gebruik van tankvolume mogelijk, wat de ruimtevereisten voor nieuwe installaties vermindert en de capaciteit van bestaande installaties vergroot. Bovendien voorkomt inDENSE® problemen met uitspoelen en ophopen van vaste stoffen, waardoor het een duurzame en effectieve oplossing is voor afvalwaterzuiveringen.

Voordelen inDENSE®:

  • Betere bezinkbaarheid slib – hogere hydraulische belasting systeem
  • Verbeterde biologische fosfaatverwijdering
  • Geringe investering
  • Zeer compact systeem, vergt weinig ruimte
  • Eenvoudige integratie in elk bestaand type actiefslibsysteem
  • Laag energieverbruik en géén chemicaliënverbruik

Toepassing:
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.