Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Directe nanofiltratie
Directe nanofiltratie

Logisticon maakt gebruik van Capillaire Nanofiltratie of CapNF membranen. Deze inside-out holle vezel membranen zijn gemaakt van Polyetherslfon (PES), die in tegenstelling tot normale spiraalgewonden membranen ook teruggespoeld kunnen worden. Voordeel van gebruik van PES is dat dit beter bestand is tegen oxidatieve stoffen als actief chloor.

Met Capillaire Nanofiltratie kan oppervlaktewater of (tertiair) afvalwater in één stap worden gezuiverd tot kwalitatief hoogstaand proceswater of zelfs drinkwater. CapNF combineert de gunstige eigenschappen van Capillaire Ultrafiltratie (UF) met de gunstige eigenschappen van Nanofiltratie (NF). Deze techniek is zeer geschikt voor de verwijdering van organische opgeloste stoffen (grote moleculen), kleur, microverontreiniging, pesticiden en deels ook ionen (calcium, sulfaat, fosfaat, etc.). Tevens verwijdert een CapNF-membraan, net zoals een UF-membraan, ook bacteriën en virussen.

MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.