Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Discontinue filtratie
Discontinue filtratie

Pilot – Containerised – mobiel – skid mounted

Bij discontinue filtratie wordt de filtratie periodiek onderbroken door een backwash of door regeneratie. Deze zijn nodig om de vervuiling van het medium af te spoelen, er ontstaat dus periodiek een afvalwaterstroom. Voor verschillende vervuilingen zijn verschillende media nodig. Een filterketel kan bijvoorbeeld gevuld zijn met:

  • Zand
  • Actief kool
  • Mangaandioxide
  • Ionenwisselaar hars
  • Etc.

Zandfiltratie

De grootste toepassing van de mediafilters is zandfiltratie.

Een zandfilter is een filter gevuld met zand om water van onzuiverheden te kunnen ontdoen. Het te behandelen water wordt hierbij neerwaarts door een zandbed gepompt, waardoor de aanwezige deeltjes worden tegengehouden door de zandlaag. Daarnaast ontstaan er in een zandfilter verschillende fysische en biologische processen die het water verder ontdoen van diverse stoffen (Fe³+, Mn²+, NH4+ etc.). Dit heet ontijzering, ontmanganing of denitrificatie. De vervuilingen die achterblijven in het zandbed van de filter moeten eruit gewassen worden. Dit gebeurt met een backwash.

Actief koolfiltratie

Bij actief koolfiltratie worden verontreinigingen geabsorbeerd. De poriën in de actiefkooldeeltjes zorgen voor een groot actief oppervlakte, dit is positief voor de opname capaciteit. Bij verzadiging moet actief kool worden vervangen. Zwevende delen in het water kan het actief kool verstoppen. Zandfiltratie wordt dan ook vaak als voorbehandeling gebruikt. Actief koolfiltratie wordt toegepast voor de verwijdering van minerale oliën, BTEX, PAKs, fenolen, PFAS, gechloreerde koolwaterstoffen/halogenen, zware metalen (deels) en microvervuilingen (zoals medicijnresten). Ook kan actief kool worden gebruikt voor ontkleuren en geur/smaak verbeteringen.

Ionenwisseling

Bij ionenwisseling worden in het water aanwezige ionen door middel van adsorptie en hars gebonden. Ionenuitwisseling kan verschillende toepassingen hebben, zoals waterontharding (verwijdering van calcium- en magnesiumionen), demineralisatie, als polijststap na omgekeerde osmose en voor verwijdering van zware metalen.

De uit het water te verwijderen ionen kunnen worden uitgewisseld met op een hars aanwezige ionen met dezelfde lading (bijv. bij ontharding worden calciumionen uitgewisseld met aanwezige natriumionen), of kunnen volledig door het hars worden verwijderd door uitwisseling van H+ en OH- waarmee het mogelijk is om demiwater te maken (H+ + OH- → H2O).

Als de hars in de ionenwisselaar verzadigd is met uitgewisselde/verwijderde ionen, wordt het hars met een regeneratiemiddel (zuur of een base) geregenereerd. Hierna kan het proces opnieuw beginnen.

Bij ionenwisselaars kan onderscheid gemaakt worden tussen kation- en anionwisselaars. De kationwisselaars binden de positieve ionen en de anionwisselaars zijn in staat om de negatieve ionen te binden. Deze harsen kunnen zowel niet-speciek als specifiek zijn. Specifieke harsen worden bijvoorbeeld gebruikt voor zware metalen verwijdering uit een waterstroom. Daarnaast kan er sprake zijn van mengbedsystemen waarin zowel kation- als anionharsen aanwezig zijn, dit is vaak de polijststap na omgekeerde osmose.

MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.