Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Drinkwater
Drinkwater

Het drinkwater in Nederland is wereldwijd gezien van topkwaliteit. Logisticon is trots dat zij hier dagelijks een steentje aan bijdragen. Drinkwater wordt geproduceerd uit opgepompt grondwater (in Nederland ruim 60%), ingenomen oppervlaktewater (uit rivieren of meren) of door ontzilting van zeewater. Logisticon is niet alleen in de Nederlandse drinkwatermarkt actief maar heeft wereldwijde ervaring met de productie van drinkwater.

Al jaren is Logisticon een betrouwbare partner voor de drinkwatersector en levert slimme en mobiele oplossingen met de focus op zowel waterkwaliteit, -kwantiteit als bedrijfszekerheid. Daarnaast heeft de drinkwaterindustrie ook behoefte aan onderzoek naar alternatieve bronnen, zoals afvalwaterhergebruik. Het is belangrijk om per bron de juiste behandelmethode te selecteren. Logisticon draagt hieraan bij door partners te adviseren op gebied van procestechnologie, operationele kennis en pilot installaties.

Logisticon levert hoogwaardige en volledig geautomatiseerde plug & play installaties, conform de nieuwste technologieën. Continue beschikbaarheid, permanente 24/7 controle en procestechnologische ondersteuning zijn enkele slimme oplossingen die Logisticon kan bieden aan deze veeleisende industrie. Tevens beschikt Logisticon over slimme verhuuroplossingen, inzetbaar (kort of langdurig) vanuit haar verhuurvloot om de industrie met raad en daad te ondersteunen bij productie uitbreiding, calamiteiten, seizoen pieken of turnarounds.

Alle Case Studies
Gerelateerde Case Studies
Alle Case Studies
900 m3/h drinkwaterproductie tijdens onderhouds- en renovatiewerkzaamheden
De eindklant produceert drinkwater vanuit oppervlaktewater, afkomstig van een meer, door middel van traditionele filtratie. Deze installatie was hard toe aan onderhoud en verbetering.
Voorbehandeling Portugees drinkwaterproductie faciliteit: troebelheid verwijdering rivierwater
Een Portugees waterbedrijf verantwoordelijk voor het bedrijven en onderhouden van stedelijke watervoorzieningen, werd tijdens het zomerseizoen geconfronteerd met sterk toegenomen troebelheid.
Mobiele drinkwaterproductie tijdens ombouw en herstelwerkzaamheden verouderde plant
Een verouderde drinkwater productieplant diende gerenoveerd en gemoderniseerd te worden. Tijdens de werkzaamheden moest een tijdelijke voorziening de drinkwaterproductie overnemen.
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.