Nieuws water@logisticon.com +31(0)184 608260
Voedingsmiddelen
Voedingsmiddelen

De voedingsmiddelenindustrie verbruikt grote hoeveelheden water van verschillende kwaliteiten bij de productie en verwerking van voedsel en bij de bereiding van dranken. Het water wordt onder meer gebruikt als basisgrondstof, voor reinigingen, koelprocessen, sterilisatie en pasteurisatie, de aanmaak van producten en voor stroomproductie. Specifieke kwaliteitseisen kunnen per toepassing verschillen. Het water kan geproduceerd worden uit verschillende bronnen zoals grondwater, oppervlaktewater, leidingwater en afvalwater (hergebruik van water). In de voedingsmiddelenindustrie is duurzaam watergebruik en reductie van de waterfootprint een belangrijk aspect van de productie. Logisticon gaat de uitdagingen die hiermee gepaard gaan graag met u aan.

Al jaren is Logisticon een betrouwbare partner voor de voedingsmiddelenindustrie en levert slimme en mobiele oplossingen met de focus op waterkwaliteit, -kwantiteit en bedrijfszekerheid. Het is belangrijk om per applicatie de juiste waterkwaliteit te identificeren waardoor de meeste geschikte bron en technologie gekozen kan worden. Het juiste water op de juiste plaats zorgt voor een TCO besparing en een besparing op gebruik van chemicaliën en energie. 

Logisticon levert hoogwaardige en volledig geautomatiseerde plug & play installaties, conform de nieuwste technologieën. Continue beschikbaarheid, permanente 24/7 controle en procestechnologische ondersteuning zijn enkele slimme oplossingen die Logisticon kan bieden aan deze veeleisende industrie. Tevens beschikt Logisticon over slimme verhuuroplossingen, inzetbaar (kort of langdurig) vanuit haar verhuurvloot om de industrie met raad en daad te ondersteunen bij productie uitbreiding, calamiteiten, seizoen pieken of turnarounds.

Alle Case Studies
Gerelateerde Case Studies
Alle Case Studies
COD verlaging effluent zorgt voor het behalen van lozingslimieten en levert grote kostenbesparing op
Een Duitse klant die plantaardige voedingsmiddelen produceert had een afvalwater volume van 20.000 m³ per maand waarvan het gehalte aan verontreinigingen (COD) te hoog was. Hierdoor waren er hoge kosten…
Tijdelijke extra afvalwaterzuivering zorgt voor verhoogde productiecapaciteit
Bij een Nederlandse producent van friet werd de productiecapaciteit verhoogd waardoor de afvalwaterzuivering een hoger volume afvalwater te behandelen kreeg. Om productieverlies te voorkomen, diende er een snel een tijdelijke…
Verwerking van afvalwater met hoog chloridegehalte met lozingslimiet voorkomt productieverlies
Een Nederlands bedrijf dat garnalen verwerkt werd geconfronteerd met een te hoog chloridegehalte in hun afvalwater. Om productieverlies te voorkomen werd de klant verplicht het afvalwater af te voeren.
MAKING WATER WORK
Sales. Rental. Service.