Kisuma verdubbelt proceswatercapaciteit

Oppervlaktewater zuivering met Lamellenseparatie, UF en RO 5000 m3/dag voor Kisuma Veendam

Kisuma heeft met North Water een overeenkomst afgesloten voor levering van proceswater op basis van oppervlaktewater (uit het A.G. Wildervanckkanaal). De installatie hiervoor is ontworpen en gebouwd door Logisticon Waterbehandeling in samenwerking met haar civiele partner Jorritsma.

De uitbreiding van de bestaande installatie heeft een capaciteit van 5000 m3/dag.

Het zuiveren vindt plaats door middel van cascadebeluchting, 3x vlokvorming, 3x  lamellen-separatie, 8x ultrafiltratie installaties (waarvan 4 bestaand en 4 nieuw), 8 omgekeerde osmose installaties waarvan (4 bestaand en 4 nieuw), ontgassing, opslag en distributie. Het geheel wordt gecompleteerd met chemicaliënopslag en -dosering, een automatische CIP-reinigingsunit en besturing.

Bij zo’n prijs als de Gazelle Award denkt iedereen onmiddellijk aan jonge, innovatieve bedrijven. Maar wij hebben laten zien dat je ook met de meer traditionele chemie nog flink wat omzetgroei kunt maken”, verklaart Teus Wigmans, directeur van Kisuma Chemicals BV. “De omzet is sinds 2003 verdubbeld tot 40 miljoen in 2006.

Sinds kort draaien we met een bescheiden positief resultaat. Zoals de meeste Japanse bedrijven vinden wij groei en continuïteit belangrijker dan winst. We produceren magnesiumverbindingen op basis van magnesiumchloride. De grondstof wordt aangeleverd door het naastgelegen Nedmag Industries. Nedmag wint het materiaal uit een ondergrondse zoutlaag bij het naburige Borgercompagnie.”

Welke producten worden gemaakt?

“Een belangrijk product is hydrotalciet, een gehydrateerd magnesium-aluminium-carbonaat. Het product wordt onder de naam DHT-4A toegevoegd aan polypropyleen om de resten van de Ziegler Natta katalysator te neutraliseren. Ons moederbedrijf Kyowa heeft deze toepassing eind jaren zeventig samen met Shell ontwikkeld en is begin jaren tachtig begonnen met de export vanhydrotalciet. Hydrotalciet wordt onder de merknaam Alcamizer ook gebruikt voor de hitte stabilisatie van PVC. Alcamizer voorkomt datPVC bij de verwerking bij hoge temperatuur degradeert vanwege het vrijkomen van zoutzuur.Alcamizer is een wezenlijk bestanddeel van eennieuwe generatie stabilisatoren. In veel van dehuidige stabilisatoren zit lood als werkzamecomponent. Hydrotalciet is een milieuvriendelijke vervanger hiervan. Ten slotte leveren wemagnesiumhydroxide onder de merknaam Kisuma als minerale vlamvertrager. Dit productwordt onder meer toegepast in polypropeenkabels voor auto’s en als rookonderdrukker in PVC.Kisuma is een zeer fijn, submicron poeder waarvan de deeltjes vrijwel dezelfde grootte hebben.”

Wat zijn de gevolgen van REACH?

Op 18 december 2006 heeft de Europese Ministerraad de Europese herziening van de stoffenregelgeving, REACH, definitief vastgesteld. Dezenieuwe regelgeving is op 1 juni 2007 in werkinggetreden. Bij de uitvoering van het stoffenbeleidis een belangrijke rol weggelegd voor bedrijven.Zij hebben de verantwoordelijkheid om de risico’s van stoffen in kaart te brengen en de nodige maatregelen te treffen ter bescherming vanmens en milieu. Wat betekent REACH voor Kisuma Chemicals? “Voor een middelgroot bedrijf inhet algemeen betekent het een buitenproportionele toename van de administratieve lastendruk. Maar voor ons leidt REACH ook tot marktgroei. Lood is een prioritaire stof en door REACHzal deze nog sneller worden vervangen door alternatieven zoals hydrotalciet.

”Wie zijn de klanten?“

Alcamizer wordt geleverd aan een beperkt aantal producenten van zogenoemde one-pack stabilisatoren. Deze stabilisatoren worden onderandere afgenomen door grote Nederlandseeindgebruikers van PVC, zoals Dyka, Draka enWavin. Enkele grote producenten van(raam)profielen in België en Duitsland makenzelf hun stabilisatoren en die beleveren we direct. Daarnaast leveren we ook grondstoffenaan internationale kabel- en polyolefinen producenten. Voor het overige distribueert onze agent Mitsui & Co onze producten vanuit magazijnen in Antwerpen en Houston.”

Zijn er concurrenten?

“Uiteraard, en dat houdt ons scherp. Kyowa’s belangrijkste hydrotalciet patent is vorig jaar verlopen en bovendien is een licentie verleend aan een andere grote producent van hydrotalciet in Europa. We zijn tot nu toe wel de enige die zinkhoudend hydrotalciet op commerciële schaal kunnen aanbieden en we verwachten voorlopig de enige te blijven. Het instappen in deze markt is voor nieuwkomers moeilijk, omdat de grootschalige productie erg kostbaar is en het toch maar om een relatief kleine markt gaat.”

En hoe zit het met r&d?

“Onderzoek en ontwikkeling vinden plaats bij het moederbedrijf in Japan. Daar werkt circa tien procent van de 350 werknemers in onderzoek en ontwikkeling. Lokaal besteden we ook onderzoek uit aan universiteiten en instituten, zoals de Rijksuniversiteit Groningen. Verder testen we samen met klanten verbeterde producten en formuleringen uit.”

Zijn afvalproblemen opgelost?

“Als nieuwkomer eind jaren negentig hebben we stringente milieumaatregelen moeten nemen, wat overigens past binnen het milieubeleid van ons bedrijf. Ons vaste bedrijfsafval is geen chemisch afval en kan daarom gewoon worden gestort. Ons procesafvalwater bevat veel zouten en mag dus niet op zoet oppervlaktewater worden geloosd. In plaats hiervan wordt het via een 30 kilometer lange pijpleiding afgevoerd in de Eems en de Waddenzee. Voorwaarde is dat de concentraties zink en aluminium in het afvalwater de concentraties van deze stoffen in de Waddenzee niet overschrijden (het zogenoemde stand still principe). Per jaar gaat het om maximaal enkele honderden kilo’s; dat is minder dan 0,01 procent van onze totale productie.”

Bron: Chemie Magazine 4-2007, Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI); www.vnci.nl

Drinkwaterbedrijf Evides onderzoekt zuiveringstechnologie voor de toekomst


Door klimaatverandering (lage en hoge rivierafvoer en verzilting), eventuele bodemverontreiniging en lozing van ongewenste stoffen wordt de kwaliteit van de bronnen waaruit drinkwater geproduceerd beïnvloed. Om aan deze veranderingen het hoofd te bieden is Evides in diverse onderzoeksprojecten op zoek naar nieuwe technologieën.

Bekijk bericht Nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.