MBR voor Bio-gas Boeye in Haasdonk

Logisticon Waterbehandeling uit Groot-Ammers (Nl) heeft meerdere MBR systemen gebouwd, verkocht en verhuurd. Hierdoor hebben we veel ervaring opgedaan met het ontwerp, maar evenzo  met de bedrijfsvoering. De gehele bedrijfsvoering, het reinigen van de MBR membranen en het verminderen van het chemicaliën verbruik zijn essentieel voor een probleemloze en kosten effectieve werking van een MBR systeem.

Een nauwe samenwerking met Koch Membrane Systems, de leverancier van Puron membranen (maar ook met andere membraan leveranciers) heeft ertoe geleid dat wij al meerdere MBR installaties hebben geleverd.

In record tijd is een nieuwe installatie gebouwd voor Bio-gas Boeye in Haasdonk (B). Een MBR van max. 280 m3/dag, (met uitbreidingsmogelijkheden) op een biogasinstallatie. Deze MBR installatie werd voorzien van Puron ondergedompelde MBR membranen en nageschakelde Hydranautics nanofiltratie membranen. Hierdoor kan het water hergebruikt worden. De installatie is voorzien van visualisatie en telemetrie, zodat snelle ondersteuning van de bedrijfsvoering en analyse van de situatie op afstand mogelijk is. (Levering febr. 2008)

Bio-Gas Boeye in Haasdonk (B) heeft een biogascentrale met een thermofiele vergistinginstallatie. De biogascentrale kan diverse stromen biomassa verwerken. De te verwerken biomassa bestaat hoofdzakelijk uit mest en landbouwafval zoals varkensmest, kippenmest, groenten- en fruitafval, glycerine en olie, petfood, deegresten, zuiveringsslib etc. Hiermee wordt een WKK-installatie van 1440 kW(e) bedreven voor de productie van warmte en elektriciteit. De digestaatbehandeling bestaat in hoofdzaak uit  een UASB als na-vergister met aanvullend stikstof en CZV verwijdering in een ‘new activated sludge’ systeem  met scheiding van het slib en effluent in een MBR. Deze installatie is in samenwerking met adviesburo Colsen uit Hulst gebouwd.

Logisticon Water Treatment bereikt in 2019 de energie duurzaamheidsdoelstellingen voor 2023


De Rijksoverheid wil in 2050 bijna geen uitstoot meer van broeikasgassen. Er is vervolgens een Energieakkoord voor duurzame groei opgesteld met afspraken over het aandeel duurzame energie in 2023 en de weg naar 2050. Eén van de doelen is energiebesparing door toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking. Dit aandeel dient in 2023 meer dan 16% te zijn.

Bekijk bericht Nieuwsoverzicht