MBR voor Bio-gas Boeye in Haasdonk

Logisticon Waterbehandeling uit Groot-Ammers (Nl) heeft meerdere MBR systemen gebouwd, verkocht en verhuurd. Hierdoor hebben we veel ervaring opgedaan met het ontwerp, maar evenzo  met de bedrijfsvoering. De gehele bedrijfsvoering, het reinigen van de MBR membranen en het verminderen van het chemicaliën verbruik zijn essentieel voor een probleemloze en kosten effectieve werking van een MBR systeem.

Een nauwe samenwerking met Koch Membrane Systems, de leverancier van Puron membranen (maar ook met andere membraan leveranciers) heeft ertoe geleid dat wij al meerdere MBR installaties hebben geleverd.

In record tijd is een nieuwe installatie gebouwd voor Bio-gas Boeye in Haasdonk (B). Een MBR van max. 280 m3/dag, (met uitbreidingsmogelijkheden) op een biogasinstallatie. Deze MBR installatie werd voorzien van Puron ondergedompelde MBR membranen en nageschakelde Hydranautics nanofiltratie membranen. Hierdoor kan het water hergebruikt worden. De installatie is voorzien van visualisatie en telemetrie, zodat snelle ondersteuning van de bedrijfsvoering en analyse van de situatie op afstand mogelijk is. (Levering febr. 2008)

Bio-Gas Boeye in Haasdonk (B) heeft een biogascentrale met een thermofiele vergistinginstallatie. De biogascentrale kan diverse stromen biomassa verwerken. De te verwerken biomassa bestaat hoofdzakelijk uit mest en landbouwafval zoals varkensmest, kippenmest, groenten- en fruitafval, glycerine en olie, petfood, deegresten, zuiveringsslib etc. Hiermee wordt een WKK-installatie van 1440 kW(e) bedreven voor de productie van warmte en elektriciteit. De digestaatbehandeling bestaat in hoofdzaak uit  een UASB als na-vergister met aanvullend stikstof en CZV verwijdering in een ‘new activated sludge’ systeem  met scheiding van het slib en effluent in een MBR. Deze installatie is in samenwerking met adviesburo Colsen uit Hulst gebouwd.

Aquatech Amsterdam 2019


Amsterdam is de thuisbasis van de grootste waterbeurs ter wereld namelijk Aquatech. Alles op het gebied van proces-, drink- en afvalwater is te vinden in de Rai in Amsterdam met duizenden waterprofessionals. Van 5-8 november 2019 neemt Logisticon Water Treatment deel aan de Aquatech in samenwerking met Inge GmbH, Duitsland. Beiden streven we ernaar om nieuwe standaarden te stellen op het gebied van ultrafiltratie en waterhergebruik, waarvan onze UF2880 een ultiem voorbeeld is.

Bekijk bericht Nieuwsoverzicht