Eerste drinkwater-methaanverwijdering via ontgassingsmembranen

Tegenwoordig wordt bij productiebedrijf Vitens in West-Terschelling ongeveer 1/3 van het drinkwater op Terschelling gewonnen uit de zoetwaterbel die zich onder het eiland bevindt. Het overige 2/3 deel wordt aangevuld vanuit Friesland via de zogenoemde Wad-leiding door de Waddenzee.

Het grondwater op West-Terschelling bevat echter een kleine hoeveelheid methaan, dat in de zuivering grotendeels wordt verwijderd via een conventionele behandeling. In de anaerobe nanofiltratie (NF)-units gebeurde dit tot voor kort nog niet, waardoor de nageschakelde beluchtings- en ontgassingstoren (BOT) frequent moesten worden gereinigd. Tevens ontstond er een bacteriologisch minder stabiele waterkwaliteit, zodat gebruik van UV-desinfectie ook noodzakelijk was.

Vanwege deze effecten heeft Vitens met een kleine Logisticon-pilotinstallatie onderzoek gedaan naar methaanverwijdering uit het permeaat van de nanofiltratie met behulp van membraanontgassing. Dankzij deze innovatieve technologie kan methaan nu heel gericht uit het permeaat van de NF worden verwijderd, waardoor de beluchtingstoren nu veel minder vaak hoeft te worden gereinigd, hetgeen natuurlijk fors bespaart op de operationele kosten.

Veel belangrijker nog is dat de bacteriologische stabiliteit van het drinkwater sterk verbeterd, waardoor de UV-desinfectie niet meer nodig is. Na deze pilot heeft Logisticon de opdracht ontvangen voor de bouw van de eerste membraan-ontgassingsinstallatie, ontworpen conform de Vitens-standaard (W/E/PA), met een drinkwatercapaciteit van 30 m3/h.

Het principe van ontgassing met membranen berust op het innig in contact brengen van het te ontgassen water met een vacuüm en/of gasstroom, waarbij de fasen gescheiden zijn door een hydrofoob-membraan. Waarschijnlijk gaat Vitens deze technologie nu ook toepassen op productielocaties waar veel methaan in het anaeroob-grondwater zit. Uit proefonderzoeken is namelijk aangetoond dat via membraanontgassing methaangas in grondwater optimaal ingezet kan worden voor energieterugwinning, inclusief de omzetting van CH4  naar CO2. Waar het methaan normaliter in de atmosfeer wordt geblazen, kan Vitens via deze nieuwe technologie zowel energie opwekken als zijn CO2-footprint fors verlagen. Tevens toonde het onderzoek dat dankzij de methaanverwijdering uit het anaeroob-grondwater de achtergelegen zuiveringsprocessen veel beter functioneren. 

Wederom een mooi voorbeeld waar de samenwerking tussen waterleidingbedrijf Vitens en Logisticon Water Treatment toe kan leiden.

2000+ Volgers op LinkedIn

Geplaatst: 17-01-2022 2000+ volgers op LinkedIn – Bedankt!Soms mag je best eens trots zijn op jezelf en dit is zo’n moment! De LinkedIn-pagina van Logisticon heeft 2000+ volgers bereikt en...

Dankzij Verhuuroplossing ervaart klant de gewenste kwantiteit- en kwaliteit.

Geplaatst: 14-01-2022 Logisticon Verhuur heeft de vraag gekregen om een volledige waterbehandeling te leveren voor een klant uit Noord-Nederland, die plantaardig eiwit uit aardappelen maakt. De klant...

Dankzij innovatieve ‘end of pipe-oplossing’ mag klant weer lozen

Geplaatst: 10-12-2021 Logisticon werd gevraagd om op locatie een waterscan uit te voeren bij een voedingsmiddelen bedrijf in Noord Nederland. Dit bedrijf kampte met een hoog chloridegehalte in het...

Dankzij slimme pilot-afvalwaterzuivering mag Belgische chemieproducent weer op het riool lozen

Geplaatst: 02-12-2021 De situatie betreft een pilot installatie op het afvalwater van een Belgische producent van fenolharsen (synthetische kunststoffen).  Deze producent werd geconfronteerd...

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.