Innovatieve mobiele trailer voor monsternames bespaart tijd en overlast

Ter bewaking van de volksgezondheid worden sinds 2010 op een gestandaardiseerde wijze spuimonsters genomen van het sediment en de dierlijke organismen die zich in het drinkwater-distributienetwerk bevinden. In de loop der tijd zijn er voor dit onderzoek verbeteringen doorgevoerd en is de monsterneming omvangrijker geworden. Hierdoor is de standaard opstelling groter en de monsterneming intensiever geworden qua werkzaamheden en de te noteren parameters. Daarnaast heeft het af te voeren spuiwater op meerdere locaties voor overlast gezorgd.

Logisticon Water Treatment ontwikkelde als oplossing een custom made monstername-trailer, die de 42 m3/h af te voeren spuitwater optimaal behandeld. Tijdens het proces wordt 10% van het spuitwater via een kleine trechter met een 25 micron filter verwerkt. Het overige deel wordt naar een grote trechter met een 100 micron filter geleid, waarna het effluent via een slang en spuizak naar een geschikte lozingsplaats wordt gebracht. De ondertussen verkregen data wordt opgeslagen in een datalogger.

Dankzij deze innovatieve trailer is de monstername nu minder intensief en is de overlast voor de omgeving minimaal.

2000+ Volgers op LinkedIn

Geplaatst: 17-01-2022 2000+ volgers op LinkedIn – Bedankt!Soms mag je best eens trots zijn op jezelf en dit is zo’n moment! De LinkedIn-pagina van Logisticon heeft 2000+ volgers bereikt en...

Dankzij Verhuuroplossing ervaart klant de gewenste kwantiteit- en kwaliteit.

Geplaatst: 14-01-2022 Logisticon Verhuur heeft de vraag gekregen om een volledige waterbehandeling te leveren voor een klant uit Noord-Nederland, die plantaardig eiwit uit aardappelen maakt. De klant...

Dankzij innovatieve ‘end of pipe-oplossing’ mag klant weer lozen

Geplaatst: 10-12-2021 Logisticon werd gevraagd om op locatie een waterscan uit te voeren bij een voedingsmiddelen bedrijf in Noord Nederland. Dit bedrijf kampte met een hoog chloridegehalte in het...

Dankzij slimme pilot-afvalwaterzuivering mag Belgische chemieproducent weer op het riool lozen

Geplaatst: 02-12-2021 De situatie betreft een pilot installatie op het afvalwater van een Belgische producent van fenolharsen (synthetische kunststoffen).  Deze producent werd geconfronteerd...

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.