Logisticon » Oplossingen » Afvalwaterzuivering en -hergebruik

Afvalwaterzuivering en -hergebruik

Afvalwater: steeds slimmer gezuiverd

De zuivering van afvalwater biedt steeds meer mogelijkheden voor energiebesparing en terugwinning van nutriënten. Bij industriële afvalwaterzuivering gaat verbetering van de effluentkwaliteit steeds vaker samen met afvalwaterhergebruik. Logisticon heeft zowel voor huishoudelijk als industrieel afvalwater de expertise in huis om duurzame zuiveringsoplossingen op maat te bieden.

Zuivere en energiezuinige oplossingen

Watertechnologie is volop in ontwikkeling en wij daarom ook. Op het gebied van tertiaire zuiveringstechniek levert Logisticon installaties voor vergaande nitraat- en fosfaatverwijdering of verlaging van zwevende stof, CZV en zware metalen. Bij diverse waterschappen installeerde Logisticon een nieuw merk fijne bellenbeluchting in combinatie met voorstuwers. Energiebesparingen tot 25 procent werden hiermee bereikt.

Voorop bij terugwinning energie en nutriënten

Logisticon ontwerpt en bouwt zowel pilot- als full scale zuiveringsinstallaties. Wij ontwikkelen hierbij eigen systemen, maar bouwen ook technieken onder licentie. Denk hierbij aan de energiezuinige Nereda® korrelslib reactoren, Demon® reactoren met anammox bacteriën, fosfaatterugwinning met struviet korrelreactoren en voorbehandelingsystemen voor extra biogas bij de vergisting van onder andere zuiveringsslib. U kunt hierbij rekenen op Logisticon als een gedegen en creatieve samenwerkingspartner.

Strengere lozingseisen en toch kosten verlagen

De overheid stelt steeds hogere eisen aan lozing van (gezuiverd) afvalwater. Logisticon biedt oplossingen op maat voor de verlaging van zwevende stof, chemisch en biologisch zuurstofverbruik (CZV en BZV), nitraat, fosfaat, zware metalen, BTEX of andere verontreinigingen in het afvalwater. In combinatie met hergebruik of terugwinning van waardevolle stoffen is zelfs een verlaging van de totale kosten te bereiken.

Duurzame oplossingen en afvalwater hergebruik

Logisticon levert steeds meer bijdragen aan duurzame oplossingen voor waterhergebruik. Neem een project waarbij onze installaties effluent van een afvalwaterzuivering opwerken tot ultrapuur water voor hoogwaardige stoom in de olie-industrie. Of het gebruik van ondergedompelde UF membraantechnologie voor het terugwinnen van afvalwater voor de productie van ketelvoedingswater. Logisticon is uw aanspreekpunt voor hergebruik van (gezuiverd) water in het productieproces en voor terugwinning van waardevolle stoffen.

Tijdelijke en definitieve oplossingen

Op het gebied van afvalwater hebben wij naast nieuwbouw/verkoop ook een verhuurvloot met mobiele installaties die op korte termijn geïnstalleerd kunnen worden voor tijdelijke of semipermanente systemen bij een veranderde waterzuiveringsbehoefte. Maar ook bij calamiteiten of verscherpte lozingseisen kunnen wij snel de benodigde systemen leveren. Tot slot lenen onze huurinstallaties en componenten zich bijzonder goed voor pilottesten. Uiteindelijk kunnen we met de bewezen technieken een definitieve zuivering ontwerpen en bouwen.

Een heldere oplossing

Al meer dan vijfentwintig jaar bieden wij onze klanten in de huishoudelijke en industriële afvalwaterzuivering heldere en hoogwaardige oplossingen. Welk systeem u ook wenst, bij Logisticon kunt zeker zijn van een (kosten)efficiënt en betrouwbaar zuiveringsproces. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Een mooi voorbeeld van kosten besparing is een project dat wij hebben uitgevoerd bij de Bioderij. Hierbij konden we de kosten voor het lozen van afvalwater beduidend verlagen.

Voorbeelden

Zie Referentie: "Kosten voor afvalwater lozing Bioderij verlaagd". Een ander voorbeeld is de DEMON reactor (DE-amMONnificatie).
Dit is een kosteneffectieve technologie voor de verwijdering van stikstofverbindingen uit afvalwater met een hoge ammoniumconcentratie, door middel van nitrificatie en autotrofe denitrificatie. Samen met Grontmij heeft Logisticon bij de RWZI in Apeldoorn een zuivering gerealiseerd die energie neutraal kan werken.
Zie Referentie: "De ammonificatie Waterschap Veluwe"
Of  Aquaclinic:"DEMON (DE-amMONnificatie)"

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.