" /> New-build in partial use Nieuwbouw deels in gebruik Smart innovation results in less maintenance Minder onderhoud dankzij slimme innovatie Special treatment at ‘De Put’ In en uit de Put Insights from Logisticon on climate mitigation and adaptation De aanpak van Logisticon met betrekking tot klimaatverandering Expansion in Kazakhstan Uitbreiding in Kazachstan 2000+ followers on LinkedIn 2000+ Volgers op LinkedIn Thanks to a Rental Solution, our customer experiences the desired quantity and quality Dankzij Verhuuroplossing ervaart klant de gewenste kwantiteit- en kwaliteit. ‘End-of-pipe solution’ enables client to discharge again Dankzij innovatieve ‘end of pipe-oplossing’ mag klant weer lozen Dankzij slimme pilot-afvalwaterzuivering mag Belgische chemieproducent weer op het riool lozen Smart wastewater treatment pilot programme enables Belgian chemical producer to discharge into sewer Innovatieve mobiele trailer voor monsternames bespaart tijd en overlast Innovative mobile trailer for sampling saves time and inconvenience Logisticon at Aquatech Amsterdam Logisticon is aanwezig op Aquatech Amsterdam First drinking water-methane removal using degassing membranes Eerste drinkwater-methaanverwijdering via ontgassingsmembranen Reconstruction in full flow Verbouwing in volle gang Rapid intervention for 3-stage cobalt removal Snelle interventie voor 3-traps kobaltverwijdering Logisticon Rental makes sure the customer discharges clean water Logisticon Verhuur zorgt dat de klant schoon water loost Final installation installed within a week Definitieve installatie binnen een week aangelegd Een terugblik op de sloopwerkzaamheden A look back at the demolition work The renovation continues De verbouwing gaat door Logisticon provides suitable solution for drinking water treatment Logisticon biedt de geschikte oplossing voor drinkwaterbehandeling The renovation is in full swing! De verbouwing is in volle gang! Logisticon builds surface water pilot for Dunea Logisticon Water Treatment bouwt oppervlaktewater pilot voor Dunea Knowledge and competence provide the appropriate solution Kennis en kunde bieden de geschikte oplossing Demineralized water process water plant 3x25 m³ per hour Flexibiliteit ten top in Frankrijk Logisticon Water Treatment bouwt brakwaterpilot voor Dunea Logisticon builds brackish water pilot for Dunea The renovation has started De verbouwing is van start gegaan De LogistiContour 23 is uit! The LogistiContour 23 is released! Measuring trailers for RIVM and Deltares Meettrailers voor RIVM en Deltares Rapid measurements of bacteria in water, without a laboratory Snelle metingen van bacteriën in water, zonder laboratorium Logisticon stops using natural gas! Logisticon gaat van het gas af! Water purification contributes to savings on the required polymer Waterzuivering draagt bij aan besparing op de benodigde polymeer Containerized demi-installation operational in a few days Containerized demi-installatie in enkele dagen operationeel We make sure the customer discharges clean water Wij zorgen dat de klant schoon water loost Mobiele ultrafiltratie voor drinkwaterbereiding Mobile ultrafiltration for drinking water production The first piles for the new building De eerste palen voor de nieuwbouw The new LogistiContour is released! De nieuwe LogistiContour is uit! Patrick Wuis the new Manager Rental department Patrick Wuis nieuwe Hoofd Verhuur Right chemistry between Logisticon and Organik Kimya Juiste chemie tussen Logisticon en Organik Kimya Logisticon provides temporally waste water treatment solution Logisticon biedt een tijdelijke oplossing voor afvalwaterbehandeling Nitrogen removal for the Rivierenland Water Board Stikstofverwijdering voor Waterschap Rivierenland Logisticon is growing!

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de online nieuwsbrief!

Door op "inschrijven" te klikken ga je tevens akkoord met het Privacy statement.