Logisticon » Technieken » Desinfectie

Desinfectie

Om leidingsystemen/waterinstallaties bacteriologisch betrouwbaar te maken worden deze allereerst grondig gereinigd (spuien, proppen, etc.) alvorens een desinfectiemiddel als bijvoorbeeld chloorbleekloog, waterstofperoxide, etc. wordt toegepast (tal van desinfectiemiddelen beschikbaar). Monstername zal uitwijzen of desinfectie van het systeem geslaagd is.

Bij het bacteriologisch maken en behouden van water kan naast de toepassing van de reeds genoemde standaard chemicaliën eveneens gedacht worden aan:

  • toepassing van een UV-installatie: Het te desinfecteren water wordt door een kamer (unit) geleid waarin zich speciale UV-lampen bevinden. Het UV-licht vernietigd de in het water aanwezige bacteriën. De desinfecterende werking is uitsluitend in de UV-unit aanwezig (end of pipe solution: heeft geen desinfecterende werking na de UV-unit);
  • toepassing van ozon/chloordioxide-installatie: Zowel ozon als chloordioxide zijn beide hele sterke oxidatoren die zeer effectief zijn in het bacteriologisch betrouwbaar maken (pakt ook biofilm aan) en houden van water. Het laatste wordt gerealiseerd door een kleine concentratie aan ozon/chloordioxide in het water te handhaven (in geval van ozon dient alvorens tot gebruik van het water over te gaan het aanwezige ozon vernietigd te worden). Zowel dosering van ozon als chloordioxide maken normaliter onderdeel uit van een permanent opgestelde zuiveringsinstallatie.