Logisticon » Technieken » Zandfiltratie

Zandfiltratie

Zandfiltratie is een proces waarbij de zuivering van het water wordt verkregen door het 'poreuze' karakter van een zandlaag waarmee in water aanwezige deeltjes worden afgevangen.

Daarnaast vinden in een zandfilter diverse fysische/ biologische processen plaats die het water verder ontdoen van diverse stoffen ( ontijzering; mangaan- / ammonium-verwijdering).
 
Bij behandeling van grondwater wordt veelal zandfiltratie toegepast om het in het grondwater opgeloste ijzer te verwijderen. Door beluchting van het grondwater wordt ijzer resp. mangaan geoxideerd en worden vlokken gevormd die vervolgens in het zandfilter worden afgevangen. Na verloop van tijd is het filter verzadigd met deeltjes en dient deze om verstopping te voorkomen te worden gereinigd. Het reinigen van een zandfilter vindt plaats door lucht en/of water in opwaartse richting door het zandfilter te brengen.

Logisticon fabriceert stalen gecoate filterketels (standaard of klantspecifiek; van 1,2 tot 3,1 meter in diameter) die zowel in het eigen verhuurpark als in de specifieke projecten worden toegepast.

Logisticon vervaardigt in eigen beheer zowel stalen zand- als actieve koolfilters. De verschillen in uitvoering hebben te maken met bedhoogte, diameter filtermateriaal (nozzles), etc. Simpel gezegd bestaat het filter uit een stalen romp met twee lagedrukbodems, waarbij in de romp een bodemplaat is gelast waarin de spoelkoppen zijn gemonteerd.

Naast de vele zand- en actieve koolfilters in ons verhuurpark, die specifiek voor bepaalde doeleinden vervaardigd zijn (milieutechniek, proces- en afvalwater) maken wij tevens filterketels op maat. Naast de verschillende maatvoeringen als diameter ketel, diameters aansluitleidingen zijn tevens uitvoeringen mogelijk met geïntegreerde voeding- en spoelwaterafvoerleiding, extra mangat, beluchting/verdeelsysteem, type coating (KIWA keur), etc.